ژوئن 20 2020 0دیدگاه

سیستم آب آتش نشانی

به کمک سیستم آب آتش نشانی پروژه صنعتی و یا پروژه تاسیساتی قابل نگهداری می‌باشد.کار این نوع از سیستم ها آن است که برای هر بخش از تجهیزات از طریق هیدرانت (Hydrants) (مجموعه شیر آتش نشانی) ، Monitor و یا سیستم پاشش فورانی (Deluge Spray System)تأمین نماید. البته سیستم آتش به گونه‌ایست که برای انواع ساختمان ها متفاوت خواهد بود که با خواندن مقاله پیشرو تحت عنوان سیستم آب آتش نشانی تا جایی که فضا و زمان به ما اجازه دهد به آن خواهیم پرداخت.

در این سیستم، هر واحد فرایندی یک سیستم بسته لوله کشی زیر زمینی مختص به خود را اختصاص داده است. به جهت نگهداری از خرابی سیستم آب آتش نشانی به خاطر تعمیرات در هر قسمت از سیستم ، شیرهای کافی به تعداد لازم طراحی و تعبیه شده است .

به هر حال، هر بخش از تجهیزات سیستم آب آتش نشانی بایستی توسط یک هیدرانت یا مانیتور حفاظت و نگهداری شود، منتها اغلب اوقات مشخصات کارفرما از این میزان بیشتر است. عموماً برای هر جزء از تجهیزات و ادوات دو نوع منبع آتشنشانی مد نظر قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، تجهیزات و ادوات اصلی و مهم خاموش کننده آتش حاوی مجموعه شیر آتش نشانی ، مانیتورهای سطح زمین و ارتفاعات ، شیلنگ آب و سیستم پاشش بسیاری می‌باشد.در کُل، تمامی هیدرانت و مانیتور و شیر های قطع کننده در سیستم آب آتش نشانی آنها می‌بایست به طور حداقلی در فاصله 15 متری از محل وقوع حریق مستقر گردند.

هر جند سایز هیدرانت بالای زمین قایل قبول است، منتها اندازه و مقدار آن در زیر زمین به عبارتی فرق خواهد نمود. البته این مسئله به نزدیکی به ترافیک وسایل نقلیه و پتانسیل آن مکان برای یخ زدن می‌توان ربط داشته باشد. ناگفته نماند که در آب و هواهای سرد مرکز ورودی هیدرانت تا سطح زمین نمی‌بایست بالای خط انجماد ( منظور درجه‌ایست که در پایین ترین نقطه زیر زمین که در آنجا آب یخ می زند ) قرار گیرد.

به منظور ممانعت از یخ زدگی در آب و هوای سرد، خالی نمودن مناسب و به موقع محفظه هیدرانت بعد از بسته شدن لازم و ضروری خواهد بود. بدین ترتیب، به کمک سنگ و خاک تخلیه هیدرانت خاک متراکم شده و در اطراف پایه تا بالای فلنج تحتانی محفظه آن را تا حد امکان تأمین می‌کند.

از طرفی، این نکته را یادآور شویم که مقدار و میزان سنگ و خاک متراکم شده به طبیعت خاک نیز بستگی دارد. به طور مثال، خاک شنی به جهت ویژگی سست بودن، آن نیاز به بستر تخلیه کوچکتری نسبت به خاک رسی است که آب را بسیار دیر جذب خود می‌کند، دارد. از اینرو، بایستی پیش از مهیا سازی این جزئیات با مهندس ساختمان پروژه مشاوره های لازم را دریافت نمود.

در صورتی که شرایط و وضعیت خاک اطراف هیدرانت به نحوی باشد که از تخلیه اطراف آن شود ممانعت گردد، می‌بایست در سیستم آب آتش نشانی، تخلیه در نزدیکترین مسیر آب یا گودال تخلیه انجام گیرد .

بررسی مهمترین جزییات نصب هیدرانت و مانیتور در سیستم آب آتش نشانی

1-می‌توان از کلاهک و بدنه شیر به کمک یک وسیله که در حقیقت بخشی از لوله می‌باشد و روی شیر قرار میگیرد، شکل گیرد که به طور تقریبی تا 230 میلی متر بالای سطح زمین ادامه می‌یابد.

2- این امکان فراهم است که نازل پمپ کننده آب هر موقع که ضرورت پیدا کند در مسیر دسترسی ماشین سیستم آّب آتش نشانی قرار گیرد .

3- در صورتی که هیدارنت با خطر و آسیب مواجه شد، می‌توان دو گارد محافظت برای حفاظت از آن در نظر گرفت.

4- سیستم آّب آتش نشانی به شکلی است که یک پوشش و لفاف دور قسمت زیرین خاک رفته هیدرانت قرار می‌گیرد .

در صورت عدم مشخص شدن کارفرما، نوع رایج هیدرانت با ورودی 6 اینچ و دو اتصال شیلنگ 2.1/2 اینچ مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرفی، بایستی مکان هیدرانت در محلی باشد که در حین آتش سوزی اجازه دسترسی سریع و راحت را به فرد یا افراد بدهد. از سوی دیگر، خیلی از محلی که امکان دارد نیاز به پمپ کننده شود فاصله زیادی نداشته باشد.


در محل های دور کارخانه صنعتی ( همچون مخازن ذخیره و یا بارگیری کامیون ها ) هیدرانت هر 300 فوت یا 90.5 متر مستقر می‌کنند.

به منظور هدایت جریان آب بر قطعات تجهیزات و ادواتی که در حال سوختن است Fire Monitor به کار گرفته می‌شود. پیش از انتخاب مانیتور Fire Monitors چندین عامل و فاکتور بایستی لحاظ نمود. اول اینکه یک رنج 360 درجه کامل دارند و مورد بعدی اینکه، هر حالت دلخواه قابل برای قفل شدن آنها وجود دارد.

امکان این که این نوع از سیستم آب آتش نشانی تا 120 میلی متری سطح زمین قرار بگیرند و نیز تا ارتفاع 30 متر یا بیشتر بالا روند یا اینکه بر روی یک هیدرانت تعبیه گردند، وجود دارند.


نحوه اسپری Fire Monitor به میزان فشار آب و دبی جریان بستگی دارد.


برای مشخص کردن برد موثر Fire Monitor باید جدول برد پرتابی را از فروشنده بخواهید.


توصیه ما این است که روش محافظت و نگهداری و تکیه گاه نصب این نوع از مانیتور با مشورت مهندس ساختمان صورت پذیرد.


نوع مرتفع مانیتورها (Elevated monitor) وقتی مورد اسفاده قرار می‌گیرد که مانیتورهای سطح زمین به دلیل وجود موانعی نظیر سازه های بزرگ نتوانند آب را به راحتی بر روی کلیه قطعات تجهیزات هدایت کنند. در صورتی که می توان نازل را تا ارتفاع 30 متری سطح زمین نصب کرد، بایستی پیش از نهایی کردن طراحی با فروشنده نیز صحبت نمود.

سیستم آب آتش نشانی سیستم اسپری و پاشش فورانی (Deluge and Spray System)

این سیستم ها نوع دیگری از سیستم آب آتش نشانی است. به طور معمول در مواقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تجهیزات پروسس برای مانیتور قابل دست یابی باشد و یا اینکه مقدار بیشتری آب برای محافظت از آتش نیاز داشته باشد. البته مخزن ذخیره سازی به کمک یک حلقه که دورتادور مخزن در نظر گرفته شده و ورودی آن با نازل های اسپری با فاصله یکسان جهت پوشش مناسب قرار دارند، نگهداری می‌شود.

دو مدل آرایش مخزن کروی موجود است که یکی در آن 2 اتصال با انتهای باز دارد که کره ها را در زمان حادث شدن آتش در آب غرق می‌کند و دیگر دارای یک حلقه اصلی افقی 360 درجه و هدایت گرمای عمودی که در فاصله 150 میلی متر از روی پوسته کره ها قرار داده شده اند و فاصله آنها از همدیگر برابر می‌باشد. این نوع سیستم آب آتش نشانی خاموش کننده آتش معمولا به شرکتهای متخصص در این خصوص داده می‌شود.

سیستم آب آتش نشانی و چیدمان آن

این چیدمان در سیستم آب آتش نشانی در یک واحد فرآیندی، معمولا به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:

– یک کپی قابل تکثیر از Plot Plan برای آماده کردن اولین آرایش مهیا کنیم .

– یک حلقه کامل به دور واحد کشیده شده در کار یک خط که در طول جاده کناره ترسیم می‌گردد.

– به منظور آماده کردن یک حاشیه امنیتی در سیستمی چون سیستم آب آتش نشانی، فراهم کردن آب از انتهای مخالف واحد انجام شده و به تعداد کافی شیر قطع و وصل جریان تعبیه شده می‌باشد، به طوری که هنگام وقوع هر گسیختگی در حلقه جریان، احتمال خاموش کردن آتش برای کل سیستم مهیا شود. البته تعداد این شیرها متغیر بوده و بایستی توسط کارفرما تایید گردد.

– میزان پوشش تأثیرگذار آب آتشنشانی از مشخصات فروشنده دریافت می‌گردد.

– اگر یک حوزه یا منطقه بر اساس حداکثر میزان موثر تنظیم شده باشد، مانیتور اول به گونه‌ای استقرار می‌یابد که کُل محوطه قابل دسترسی خود را تحت پوشش قرار دهد .

– مانیتور دوم در بخش شرقی مانیتور نخست به منظور تحت پوشش قرار دادن تجهیزاتی است که به کمک مانیتور ابتدایی پوشش داده نمی‌‌شود و در نهایت مانیتور سوم به منظور پوشش تجهیزاتی می‌باشد که از طریق مانیتور دوم پوشش داده نمی‌شود .

– مانیتور 4E یک مانیتور مرتفع است که برای AirCooler بالای Pipe Rack و برج فرآیندی بزرگ یا کوره ها استفاده می‌شود.

– مانیتور پنجم و هفتم پوشش کامل برای تجهیزات باقی مانده بر روی قسمت نیمه شمالی نقشه را دارند.

– از طرفی، مانیتورهای بعدی مانیتور 8E و 6E مرتفع می‌باشند که می‌توانند AirCooler روی Pipe Rack و نیز خود Pipe Rack را همپوشانی کنند.

هر چند، بایستی هر پروژه قوانین و مقررات محلی آتش نشانی تطابق داشته باشد، منتها برداشت کارفرما از این قوانین می‌تواند سیستمهای متفاوت بسیاری را برای چیدمان سیستم آتشنشانی شکل دهد. بالاخره توافقات اولیه با کارفرما پیش از تهیه چیدمان کامل سیستم آب آتش نشانی انجام می‌گیرد.

admin

Write a Reply or Comment